Samorząd UczniowskiSU 2016/2017

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Paulina Rabek- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Izabela Osial

Julia Kalinowska

Zuzanna Karpińska

Julia Potocka

Martyna Grzymała

Weronika Wawrzyniak

Ada Brzezińska

Adam Cwalina

Szymon Janczewski

Mateusz Kropiewnicki


SU 2015/2016


SU 2014/2015

Przewodnicząca:Joanna Dłużniewska

Zastępca: Damian Skrodzki

Sekretarz: Justyna Bogumił

Agnieszka Żyjewska

Jakub Żywiołek

Paulina Rabek


Sejmik Dzieci i Młodzieży

Jesteśmy na drugim miejscu wśród 8 zespołów z województwa podlaskiego, które pojadą na XXI Sesję SDiM 1 czerwca. Justyna i Maciek wezmą też udział w posiedzeniu komisji problemowej 9 i 10 maja, która przygotuje projekt uchwały i materiał do obrad na sesję. Wysoko oceniono pomysły i sposób organizacji naszej akcji.

Co roku o tej porze trwa rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest akcją edukacyjną i obywatelską mającą na celu:

a)  naukę postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za przestrzeń publiczną, a w szczególności za swoją najbliższą okolicę;

b)   refleksję na temat potrzeb młodych ludzi względem miejsca swojego zamieszkania;

c)   uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;

d)  wypracowanie pomysłów na zmiany w przestrzeni publicznej;

e)   przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

3. Organizatorem XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

4. Organizatorem procedury wyłaniania uczestników sesji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w porozumieniu z Organizatorem sesji.

  temat wiodący „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”

 

Justyna Bogumił i Maciej Zduńczyk, uczniowie klasy II b chcą zostać posłami na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat wiodący w tym roku -  „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”

W piątek 27 marca o 15 zorganizowali spacer badawczy po terenie parku w pobliżu szkoły- między ulicą Zawadzką a Reymonta, chcąc sprawdzić jego funkcjonalność jako miejsca odpoczynku i komunikacji. Tamtędy chodzą uczniowie do szkoły, klienci do galerii handlowej, wierni do kościoła, dla wielu mieszkańców jest to wygodny skrót w drodze do pracy. Obok jest basen, niedaleko „ Orlik”. W badaniu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, kilkoro mieszkańców. Wstępne wnioski z obserwacji: zbyt mało utwardzonych alejek ( trzy) i niedogodnie położone, przechodnie wydeptali własne. Teren jest słabo oświetlony, ścieżki rowerowe biegną bezpośrednio obok ciągów pieszych, są zbyt wąskie i niebezpieczne, dwa rowery nie mogą się minąć nie zagrażając spacerującym. Spaceruje tam wiele osób z psami, na trawie niestety leżą  ślady po ich pupilach, trzy kosze na psie odchody na tak duży teren to za mało. Ławki i kosze na śmieci znajdują się tylko w jednej alejce. Biorące udział w badaniu dzieci stwierdziły że brakuje im placu zabaw. Wózek z dzieckiem trzeba było przenieść. Po zimie jest wszędzie dużo śmieci, najgorzej wygląda kawałek terenu, który, jak organizatorzy dowiedzieli się w Urzędzie Miasta, należy do prywatnej osoby Teraz zadaniem organizatorów jest opracowanie planu działań - być może napiszą petycję do władz miasta z konkretnymi pomysłami, z pewnością poszukają sojuszników, może  wśród radnych, albo zmobilizują kolegów i posprzątają zaniedbany teren

 


 

Sejmik Samorządów Uczniowskich

 

Inicjatywa Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży powoli staje się lokalną tradycją. W tym roku już po raz ósmy przedstawiciele łomżyńskich szkół spotkali się, by wspólnie debatować o ważnych dla młodzieży problemach. Tegoroczny temat Sejmiku Samorządów Uczniowskich był niezwykle ważki, dotyczył bowiem problematyki promowania działań prozdrowotnych wśród młodych ludzi. Honorowym patronatem VIII edycję Sejmiku objęli Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Łomża.

Młodzi samorządowcy spotkali się w kompleksie agroturystycznym „Mamucia Dolina” w Szostakach. Piękne okoliczności przyrody i tak dogodne warunki z pewnością wpłynęły pozytywnie na propagowanie działań związanych z ochroną zdrowia. Wspólnie z młodzieżą problematykę tę zgłębiała pani Grażyna Klimek, która jako honorowy gość reprezentowała Wydział Oświaty Urzędu Miasta Łomża, a także pani Teresa Kurpiewska, dyrektor PG 1 w Łomży.
W warsztatach na temat ,,Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia” prowadzonych przez konsultanta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, panią Iwonę Puciłowską wzięli udział  przedstawiciele siedmiu łomżyńskich gimnazjów, gimnazjum z Piątnicy  i Nowogrodu. Przedstawiciele SU mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie promowania wartości zdrowia wśród swoich rówieśników i nie tylko, bo przecież – jak twierdził starożytny grecki filozof Simonides: „Największym skarbem dla człowieka jest zdrowie”. Optymizmem napawa fakt, że młodzi łomżyńscy samorządowcy już to wiedzą. To dobrze wróży na przyszłość. Podczas imprezy młodzież i nauczyciele poznawali również historię człowieka z epoki kamienia opowiadanej przez archeologa pana Marka Dąbrowskiego.  
Przebieg Sejmiku, zaangażowanie jego uczestników oraz wysoki poziom prezentacji przygotowany przez przedstawicieli wszystkich szkół pozwalają stwierdzić jednoznacznie, iż imprezę można uznać za bardzo udaną. Młodzież, opiekunowie oraz władze oświatowe widzą potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości.LEKCJA DEMOKRACJI W PG 1

W piątek, 28 marca w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży odbyła się debata zorganizowana przez uczniów tej szkoły, poświęcona problemowi niskiej aktywności wyborczej Polaków, a szczególnie ludzi młodych. Temat spotkania brzmiał: „Młodzi aktywni? Co zrobić, aby młodzież uczestniczyła w wyborach i życiu społecznym?”

Na to niezwykle ważne pytanie próbowała odpowiedzieć liczna grupa uczniów PG 1, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich znaleźli się: przewodniczący Rady Miasta Łomża – pan Maciej Borysewicz, radni: pani Bogumiła Olbryś, pan Waldemar Cieślik oraz pan Andrzej Wojtkowski, przedstawicielki działającej przy szkole Rady Rodziców panie: Agnieszka Nikiel, Anika Brzóska i Magdalena Wdziękońska. Młode pokolenie oprócz obecnych uczniów „Jedynki” reprezentowane było przez absolwentów szkoły, w przeszłości bardzo zaangażowanych w jej życie: Luizę Czarnocką, Julię Zalasińską i Sebastiana Krakowieckiego.

Moderatorami spotkania byli dwaj uczniowie Gimnazjum nr 1: Eryk Mroczko i Rafał Wierciszewski.

Punktem wyjścia do dyskusji były zaprezentowane przez prowadzących dane dotyczące aktywności wyborczej Polaków (a szczególnie ludzi młodych), w ostatnich latach. Na ich tle przedstawiono frekwencję wyborczą w Łomży w wyborach prezydenckich, samorządowych, wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów PG 1 oraz ich rodziców odnośnie postaw wyborczych, a także znajomości zasad towarzyszących głosowaniu.

Wnioski płynące z prezentacji są następujące - frekwencja jest niska, co świadczy o małym zaangażowaniu Polaków i mieszkańców naszego miasta w życie publiczne. Na pytanie, dlaczego tak jest, próbowano odpowiedzieć podczas dyskusji w czasie, której głos zabierali uczniowie, oraz zaproszeni goście. Szczególnie ciekawym jej punktem były wypowiedzi dorosłych, którzy mówili o motywach kierujących nimi podczas podejmowania decyzji o włączeniu się w działalność polityczną.

Ostatnim i jak się wydaje najważniejszym etapem debaty była próba wypracowania wniosków dotyczących sposobów zaktywizowania politycznego młodzieży. Uczestnicy debaty podzieleni na grupy, w skład, których wchodzili uczniowie i zaproszeni goście spisywali swoje propozycje na dużych kartkach papieru, które później zostały zaprezentowane zebranym. Pomysły młodych ludzi były bardzo różne: od zmian w zasadach ordynacji wyborczej (np. możliwość głosowania przez Internet) po zwiększenie ilości godzin wiedzy o społeczeństwie w szkole, co pomogłoby młodym ludziom w zrozumieniu wagi problematyki polityczno-społecznej.

Wszystkie propozycje zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w szkolnej gazetce „Szkoła pod lupą”. Wyniki debaty posłużą też do dalszych działań młodzieży – przygotowania kampanii zachęcającej do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prowadzący dyskusję Eryk i Rafał mają też nadzieję, że podjęte przez nich zadania przyczynią się do zdobycia miejsca w Sejmie Dzieci i Młodzieży, co wcześniej udało się obecnym podczas debaty uczeniom PG 1 – Luizie Czarnockiej
i Sebastianowi Krakowieckiemu.

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Łomży.

Wnioski z debaty

Uczestnicy zgłosili wiele pomysłów, części z nich w gimnazjum nie możemy zrealizować z powodu przepisów – np. spotkań z politykami albo założenia klubów politycznych, natomiast realne  wydają się następujące: