ZebraniaKONTAKTY

Kontakty indywidualne2016-2017

godz. 17.00 - wychowawcy i nauczyciele bloku humanistycznego

godz. 17.30 - wychowawcy, nauczyciele bloku matematyczno -przyrodniczego, nauczyciele wychowania fizycznego

04października 2016r
08 listopada 2016r
06 grudnia 2016r
03 stycznia 2017r
07 marca 2017r
04 kwietnia 2017r
09 maja 2017r
06 czerwca 2017r

dni wolne w 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

.......................... (egzaminy próbne klas III)

19-20-21 kwietnia 2017 r. (egzaminy klas III)

................................ Święto szkoły.(delegacje klas)


Materiał do pedagogizacji rodziców.

,, Kryteria trafnego wyboru zawodu ,,

,, Dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol i inne środki uzależniające - jak ustrzec własne dziecko ,,

,, Okres dojrzewania – czas trudny dla dziecka i rodziców ,,

,, Pułapki , w które może wpaść Twoje dziecko ,,

,, Nagrody i kary w wychowywaniu ,,