Publikacje


Autor Temat publikacji
Mgr Bożena
Bagińska-Rogowska
1) Gry i zabawy dydaktyczne
2) Jak pracować z uczniami mającymi trudności w nauce?
3) Przykłady zadań z matematyki
Mgr Monika Pikul 1) Konspekt lekcji języka polskiego w kl. III gimnazjum
2) Postępująca patologia świata a wychowanie w szkole
Mgr Jolanta Bogusławska
Mgr Ewa Zawalich
Scenariusz apelu poświęconego 212 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja
Mgr Krystyna Kamińska Zabawa w projektantów mody ekologicznej
Mgr Joanna Krajewska Propozycja godziny wychowawczej
Mgr Halina Rogowska WYTRWAŁOŚĆ I PASJA
Marta Chojnowska
Monika Łada
Profilaktyka zagrożeń wieku dorastania
Mgr Jolanta Bogusławska Powstanie
Mgr Elżbieta Chludzińska Emocje w życiu nastolatka.
,,Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem”. Dzieje hymnu państwowego i jego znaczenie dla narodu polskiego.
Anna Urban - Górniak Wykorzystanie piosenek podczas lekcji języka angielskiego
Marta Danowska STUDENT’ S MOTIVATION IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS
Marta Chojnowska Dopalacze – nowe narkotykit
Bezpieczenstwo w sieci
Marta Piwowarska Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Elżbieta Supińska STELLENWERT DER VIER FERTIGKEITEN
Damian Święcica Grammatisch-lexikalische Übungen zum Thema „Wohnen”