Szkoła po gimnazjum


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Bernatowicza 4
tel. /0-86/ 216-37-17, fax. 216-37-16,
e-mail: 1lo_lomza@wp.pl

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej,
ul. Plac Kościuszki 3
tel./fax. /0-86/ 216-27-50,
e-mail: 2lo@propl.com

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej,
ul. Senatorska 13
tel. /fax. /0-86/ 216-67-20,
e-mail: lo3@lomza.com

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Zielona 21
tel. /0-86/ 216-52-18, fax. 216-52-19,
e-mail: dardzinski1@poczta.onet.pl
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane Nr IV,
- Technikum Nr 4,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Przykoszarowa 22
tel./fax. 218-62-39,
- V Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane Nr V,
- Technikum Nr 5,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży,
ul. Kopernika 16
tel. /fax. /0-86/ 216-62-63,
e-mail: zselomza@poczta.onet.pl
- VI Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane Nr VI,
- Technikum Nr 6.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży,
ul. Stacha Konwy 11
tel. /0-86/ 216-20-15, fax. 216-50-93,
e-mail: lomza_techn_wet7@onet.pl
- VII Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane Nr VII,
- Technikum Nr 7.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży,
ul. Nowogrodzka 4
tel. /0-86/ 216-57-64,
e-mail: sp8@hi.pl
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8,
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8.

Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży  
ul. ul. M. C. Skłodowskiej 5
tel. /fax. /0-86/ 473-53-05,
e-mail: zsd_lomza@poczta.onet.pl
- Liceum Profilowane Nr IX,
- Technikum Nr 9,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 161
tel. /fax. /0-86/ 216-26-31,
tel. 216-37-11
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Technikum Elektryczne Dla Dorosłych
- Technikum Mechaniczne Dla Dorosłych
- Technikum Odzieżowe Dla Dorosłych
- Technikum Technologii Żywienia Dla Dorosłych
- Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych.
- Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kard. S. Wyszyńskiego
ul. Sadowa 3
tel. /0-86/ 473-66-16

Liceum Ogólnokształcące im. Bogdana Jańskiego
ul. Krzywe Koło 9
tel. /0-86/ 216-70-50
fax. 216-47-75

Zespół Szkół w Marianowie k/ Łomży
18 - 421 Piątnica
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl
tel./fax (086) 216-66-11

Liceum Plastyczne
18 - 400 Łomża
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1
e-mail: plastyk@4lomza.pl
tel./fax (086) 218 84 19,


M. Rogalska, J. Mieczkowska
ul. Dworna 22
tel. /0-86/ 473-04-40
- Liceum Handlowe Dla Dorosłych
- Liceum Ekonomiczne Dla Dorosłych
- Technikum Dla Dorosłych

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
ul. Wojska Polskiego 113
tel. /fax. /0-86/ 216-53-03, 216-73-42
- Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
- Liceum Profilowane
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Publiczna
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Liceum Ekonomiczne Dla Dorosłych
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży
ul. Konstytucji 3 Maja 2/12
tel. /0-86/ 216-45-62

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR"
Aleja Legionów 9
tel. /0-86/ 215-04-63

II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Aleja Legionów 49