Egzamin gimnazjalny


INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH  PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017

19 kwietnia (środa) – część humanistyczna

godz. 900 – test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

(czas trwania 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy
 z arkuszem może zostać wydłużony o 20 minut)

godz. 1100 – test z zakresu języka polskiego

(czas trwania 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy
 z arkuszem może zostać wydłużony o 45 minut)

 

20 kwietnia (czwartek) – część matematyczno - przyrodnicza

 

godz. 900 – test z zakresu przedmiotów przyrodniczych
(czas trwania 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony o 20 minut)

godz. 1100 – test z zakresu matematyki

(czas trwania 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony o 45 minut)

 

21 kwietnia (piątek) – język obcy nowożytny (język angielski, język niemiecki)

 

godz. 900  poziom podstawowy
(czas trwania 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy
 z arkuszem może zostać wydłużony o 20 minut)

godz. 1100 – poziom rozszerzony

(czas trwania 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy
 z arkuszem może zostać wydłużony o 30 minut)

 


Organizacja dni, podczas których uczniowie piszą
 egzamin gimnazjalny- informacje dla uczniów klas III


·      Przed egzaminem gimnazjalnym uczniowie schodzą do szatni, gdzie zostawiają wierzchnie okrycie.

·      Od godziny 810 w wyznaczonych salach lekcyjnych uczniowie mogą zostawić plecaki, kanapki, napoje itp. (nauczyciel nie odpowiada za pozostawione w klasie wartościowe przedmioty np. komórki)

·       Uczniowie zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym miejscu o godz. 825 zgodnie z listą uczniów przystępujących do egzaminu.

OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY SZKOLNY (zmiana obuwia).

·       O godzinie 830 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną                  i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

·       Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.

·       Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: co najmniej                2 długopisy z czarnym tuszem, ołówek (przeznaczony jedynie do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. (Przybory do kreślenia uczniowie przynoszą na część matematyczno – przyrodniczą).

·       Egzamin zaczyna się punktualnie o godzinie 900. Uczniowie spóźniający się nie zostaną dopuszczeni do pisania.

·       Zdający zapisuje swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego (na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi), kodują matrycę znaków i naklejają naklejki kodowe, zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego.

·       Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem!

·       W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu.                           W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia jego pracę                      i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

·       Po zakończeniu pisania pierwszej części egzaminu uczniowie udają się do wyznaczonych sal, gdzie pod opieką nauczyciela przebywają do godz.1035

·       O godz. 1035  uczniowie udają się pod wyznaczone sale

·       Druga część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godz. 1100

·       Po zakończeniu pisania drugiej części egzaminu uczniowie udają się do domu.


ŻYCZYMY POWODZENIA!


Już teraz przygotuj się do egzaminu i skorzystaj z  testów gimnazjalnych on-line.

Linki
http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/0,52308.html przykładowe testy
http://www.oke.lomza.com/infolinia/uczniowie/gimnazjum/ też test
http://www.oke.lomza.com/pliki/arce505pol.exe Program do otwierania  ważne informacje o egzaminie gimnazjalnym
http://www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_gimnazjalny/terminy/ terminy egzaminów