Dokumenty szkoły


Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
Plik do pobrania

Szkolny zestaw programów nauczania
Plik do pobrania

Program Wychowawczy Szkoły
Plik do pobrania

Szkolny Program Profilaktyki
Plik do pobrania

Zawiadomienie w sprawie przyznawania stypendiów
Plik do pobrania

Kryteria oceniania zachowania
Plik do pobrania

Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży
Plik do pobrania

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdów zorganizowanych
Plik do pobrania

Rada Pedagogiczna 2016-17
Plik do pobrania