Autoportret AniWielu sławnych artystów, m.in. Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh czy Stanisław Wyspiański, malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie. Podobizna artysty wykonana przez niego samego często pełni funkcję narzędzia samopoznania i autorefleksji. Artyœci na autoportretach ukazujš się w bardzo różny sposób: przy pracy, z rodzinš lub przyjaciółmi. Przedstawiajš się jako postacie historyczne, biblijne albo mitologiczne. I właœnie takie autoportrety młodych artystów nagradzane sš już od kilku lat przez Liceum Plastyczne w Supraœlu. W tym roku w XII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJÓW AUTOPORTRET laureatkš została Anna Dšbrowska - uczennica klasy III d Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży. Wyróżnienia otrzymały Gabrysia Garbulewska z kl. III d i Julia Kozłowska z kl. III c. Prace uczennic powstały pod kierunkiem Pani Krystyny Kamińskiej.
W nagrodę za swój autoportret Ania otrzymała dyplom i bezpłatne uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminów wstępnych do LP w Supraœlu.
Warto przypomnieć, że jest to kolejny sukces gimnazjalistki z „Jedynki” w konkursie Autoportret i kolejny duży sukces Ani (w grudniu zdobyła I miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Do czego MORZE służyć może?” organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej. W konkursie, na który wpłynęło 4812 prac z całej Polski).


28-02-2017, 13:10